Bjerkreim kommune

Turområder

Turområder

Turguide for Bjerkreim

Det er utarbeidet et turkart for Bjerkreim med merkede turstier gjennom natur- og kulturlandskapet i kommunen.  Kartet viser både nye og gamle turløyper.  Noen løyper går over til nabokommunene Eigersund, Sirdal og Gjesdal.  I alt er det merket 520 km løyper, 420 km av disse er i kommunen vår.

På kartet er det og merket av parkeringsplasser for alle løypene.  På informasjonstavler på parkeringsplassene er det hengt opp kart som viser merkede stier for fotturer i området rundt.

Turkartet kan kjøpest på kommunehuset og Vikeså Veiservice (Esso) eller laste ned kartutsnitt til enheten din.

Nedlastbare turkart

Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15