Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Kulturpris/ Byggeskikkpris

Kulturpris/ Byggeskikkpris

Hvert år blir det delt ut kulturpris eller byggeskikkpris på Kulturdagen 1. søndag i advent. 

Kulturprisen blir delt ut to år på rad, tredje året blir byggeskikkprisen delt ut. I 2020 skal det deles ut byggeskikkpris.

Forslag med begrunnelse på kandidater til disse prisene kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4384 Vikeså.

Generell frist er ca. 10 dager før siste levekårsmøte før kulturdagen. Fristen blir kunngjort hvert år i lokalpressen i september/ oktober.

Kulturpris

Kriterium for kulturprisen:

  • Prisen blir tildelt på grunnlag av spesiell innsats for kulturlivet i Bjerkreim.
  • Prisen blir bare tildelt en gang til samme person, primært bosatte i kommunen. Kan også i spesielle tilfelle gis til en gruppe personer eller en organisasjon.
  • Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på at innsatsen har hatt noe å si for hele eller større deler av Bjerkreim.
  • Det skal være rimelig fordeling mellom de ulike kulturområder som levekårsutvalget har ansvar for.

Alle kan komme med forslag til kulturprisvinner. Innkomne forslag er unntatt offentligheten inntil vinneren er kunngjort. Levekårsutvalget og avdelingsleder kultur kan selv foreslå aktuelle kandidater. Valget blir gjort av levekårsutvalget, og ordfører deler ut prisen. Kulturprisen består av diplom, statuett og en sjekk (beløp blir fastsatt av levekårsutvalget).

Byggeskikkpris

Formålet med byggeskikkprisen er å stimulere og fremme god lokal byggeskikk. Det skal legges vekt på at prosjektet viderefører det lokale bygningsmiljøet, tar i vare den lokale byggestil og håndverkertradisjon og er tilpassa de stedlige landskaps- og naturforhold. Prisen kan bli tildelt privatpersoner og private organisasjoner og foretak.

Byggeskikkprisen blir tildelt etter vurdering fra en jury. Juryen består av LMT-sjef(sekretær), repr. fra kulturavdl., leder av LMT-utvalget og leder av levekårsutvalget. Juryen sin avgjørelse er endelig. Alle kan komme med forslag til prisvinner. Innkomne forslag er unntatt offentligheten inntil vinneren er kunngjort. Juryen kan selv foreslå aktuelle kandidater. Prisen består av plakett med inskripsjon til montering på bygg, samt diplom og kr 5000,-.

 

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15