Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Kulturkalender

Kulturkalender

Link til oppdatert kulturkalender for Bjerkreim

I denne oversiktskalenderen finner du "alt" som skjer i lag og foreninger i kommunen.

Denne er grei å bruke f.eks. ved planlegging av arrangement for å unngå "kollisjoner".

Ta kontakt med Tom på tlf. 51 20 11 00 (kl 10.00 - 14.00) eller på e-post til tom.fjermedal@bjerkreim.kommune.no om arrangement til denne oversiktskalenderen.

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147
Tom Fjermedal
E-post

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15