Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Fritidsfiske

Fritidsfiske

Bjerkreimselva er en av Norges beste lakseelver, med totalt 54km med fiskbar strekning. Fiskesesongen er fra 15.juni til 20.september. 

Fiskekort kan kjøpes på Vikeså Veiservice (Esso), Cirkle K, gjennom Bjerkreim Elveeigarlag og Gjedrem Camping. Ved Gjedlakleiva (der E39 krysser elva) er det lagt til rette for fiske for funksjonshemmede.
Alle over 18 år som skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag må betale den statlige fiskeravgifta.
Du kan betale avgift via denne lenka.

Se lenkene under for mer informasjon om fiske i Bjerkreim:

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15