Skatteetaten er blitt skatteoppkrever

Skatteetaten har ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunene hadde tidligere.

Du finner nødvendig informasjon på  skatteetaten.no. Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunene har hatt.