Bjerkreim kommune

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Faktura

Kommunale gebyr (faktura for vann, kloakk og eiendomsskatt) sendes ut tre ganger i året. Fakturaene sendes ut minst en måned før forfall og fakturaene har forfall 30.04, 30.8 og 30.11.

Termin 2 sendes ut i juni måned med forfall 30. august. Dette for å ta hensyn til ferieavvikling.

Her finner du betalingssatsene for vann og avløp.