Bjerkreim kommune

Betaling av eiendomsskatt

Betaling av eiendomsskatt

Les om eiendomsskatt - boligverdi og Skatteetaten

Eiendomsskatten faktureres sammen med andre kommunale gebyrer som deles opp i tre terminer. Kommunale gebyrer har forfallsdato​​​​​​:

  • 30. april
  • 30. august
  • 30. november

Fakturamottaker

Faktura blir sendt til tinglyst hjemmelshaver, eller en av hjemmelshaverne der hvor det er flere hjemmelshavere. I visse tilfeller kan fakturamottaker være andre enn hjemmelshaver, men da er dette avklart med hjemmelshaver og fakturamottaker. 

Eierskifte

Hvis tidligere eier ikke har betalt eiendomsskatten (eller andre kommunale gebyr) blir eventuelle ubetalte krav en heftelse på eiendommen som ny eier må betale. 

Ved bruk av eiendomsmegler ved kjøp/salg av eiendom blir dette normalt klargjort. Hvis noen selger/kjøper en eiendom privat er det viktig at det blir tatt stilling til hvem som skal betale for hva. Eventuell splitt av faktura for kommunale avgifter mellom kjøper og selger er en avtale mellom disse to partene og ikke kommunens anliggende. 

 Hvis faktura ikke blir betalt

Hvis faktura ikke ikke blir betalt ved forfall vil kommunen sende deg varsel. Det vil påløpe både forsinkelsesrente og purregebyr