Eiendomsskatt

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

(Denne siden er under ombygging). 

Hus

For boliger bruker kommunen skatteetatens fastsetting av verdien. Les mer om beregning av verdien på Skatteetaten.

Mener du skatteetatens verdi er feil? Da må du rette formueverdien i skattemeldingen din.

NB! Vi legger til grunn den siste skattefastsettingen som er tilgjengelig 1/1. For 2023 er det skattefastsettingen fra 2021 som gjelder.

Skatteseddelen (verdien, skattesatsen og hvor mye du må betale for det aktuelle året) blir sendt i månedsskiftet februar/mars.  Eiendomsskatten blir fakturert sammen med de andre kommunale avgiftene.

Fritidseiendommer

 

Landbruk

Næringseiendommer

Vannkraftverk

Vindkraftverk