Bjerkreim kommune

Skatteliste 2022 - offentlig ettersyn

Skatteliste 2022 - offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten legges ut for offentlig ettersyn i perioden 4. mars til 1. april. 

Listene inneholder opplysninger om gårdsnummer/bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer.

Papirutgave av listen ligger i serviceavdelingen på kommunehuset i samme periode.

Offentlig skatteliste for eiendomsskatt 2022

Klage på boligverdi - mener du at den beregnede boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen for 2020 og kommende melding for 2021. Se forøvrig informasjon på   www.skatteetaten.no/bolig . Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Bolig, eiendom og tomt       Eiendomsskatt

 

Klageadgang - kommunal takst: Klage på fastsatt takst kan fremmes hvert år dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Jmf. Eiendomsskatteloven §19. En evt. klage må sendes skriftlig og grunngitt i perioden for offentlig ettersyn som er fra

4. mars - 1. april. Klagen fremsettes til Bjerkreim kommune ved Eiendomsskattekontoret, Postboks 17, 4384 Vikeså

Mer informasjon legges ut på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan sendes på elektronisk post til eskatt@bjerkreim.kommune.no

 

Kommunestyret har med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattet vedtak om at det skal skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2022 på fast eiendom i hele kommunen