Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Eiendomsskatt - boligverdi og Skatteetaten

Eiendomsskatt - boligverdi og Skatteetaten

Kommunestyret har med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattet vedtak om at det skal skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2021 på fast eiendom i hele kommunen

Den generelle skattesatsen i Bjerkreim kommune er 7 promille, mens for bolig- og fritidseiendommer er den satt til 2,5 promille. Det er lovbestemt at alle boliger og fritidsboliger skal ha en reduksjonsfaktor på 30 %. .

Boligverdi fra Skatteetaten

Kommunen skal for skatteåret 2020 benytte seg av Skatteetatens beregnede Skatteetatens beregnede markedsverdi/formuesgrunnlag som grunnlag ved beregning av eiendomsskatt på objekter hvor dette er tilgjengelig.
Det betyr at for eiendomsskatt som utskrives i 2021 benytter kommunen boligverdier fra 2019.
Kommunen redusere eiendomsskattegrunnlaget ved bruk av reduksjonsfaktor.

De skatteobjektene hvor det er et slikt grunnlag kan benyttes er på de boliger/leiligheter etc hvor primærrom (p-rom) er registrert.
Et primærrom (p-rom) er alt som defineres som oppholdsrom i boligen. Eksempler på dette er:

 • Vindfang, entre, trapperom
 • Stue, kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue
 • Kjøkken
 • Bad, dusjrom, toalettrom, vaskerom
 • Soverom 
 • Arbeidsrom (hjemmekontor, pc-rom, medierom, bibliotek)
 • Allrom, omkledningsrom, garderobe og lekerom
 • Trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger)
 • Innredet hobbyrom (vevstue og lignende)
 • Innredet gang mellom p-rom
 • Trapp mellom p-rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over

Veileder P-rom (PDF, 19 kB)

 
 

Boligverdi er ikke det samme som formuesverdi

 • Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom).
 • Formuesverdi er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsåret 2020 og 2021 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien. Formuesverdien vil alltid være lavere enn boligverdien.

Formuesverdien påvirkes av om boligen din er primær- eller sekundærbolig, mens din bruk av eiendommen ikke er av betydning for boligverdiens størrelse.
Endring av boligverdi/formuesgrunnlag er en endring i personlig formue.

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) - Særlige verdsettelsesregler

Eiendomsskatt - Skatteetaten

Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skatt for personlige skattepliktige

Hvis du ikke er eier av eiendommen per 31.12.2019

Du kan ikke endre formuesverdien selv ved å sende inn endringsmelding for inntektsåret 2019 dersom du ikke var eier av eiendommen per 31.12.2019. For å få endret boligverdien/formuesverdien i disse tilfellene må du sende inn en klage til skattekontoret. Det finnes ikke elektroniske klageskjemaer for denne typer klagesaker, du må derfor selv sende inne en skriftlig klage, hvor du begrunne hvorfor du mener at grunnlaget er feil. Ta kontakt med ditt skattekontor.
 

 

Skatteliste (PDF, 3 MB)

Tore Spangen
Økonomisjef
E-post
Telefon 51 20 11 04
Mobil 400 01 104