Bjerkreim kommune

Temaside Ukraina

Temaside Ukraina

På denne siden vil vi legge ut informasjon om arbeidet med å bosette og integrere flyktninger fra Ukraina.  

Siden er under arbeid, og informasjon blir publisert fortløpende.  

Ekstraordinær tilleggsutlysning er publisert hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.  Søknadsfrist 20.05.2022.

Alle nyankomne fra Ukraina må melde seg til politiet i Sør-Vest politidistrikt. Det gjør man ved å møte opp på Hotell Sverre i Sandnes sentrum. Deretter vil politiet kalle inn til asylregistrering på Bryne. Etter registrering hos politiet vil du få D-nummer (midlertidig identitetsnummer).