Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

NAV Egersund - Bjerkreim

NAV Egersund - Bjerkreim

NAV Egersund - Bjerkreim


Fra 1. oktober er det inngått vertskommunesamarbeid mellom NAV Egersund og NAV Bjerkreim.  NAV- kontoret har fått navnet NAV Egersund-Bjerkreim. 

Endringer som følge av korona-pandemien

NAV Eigersund-Bjerkreim har stengt i jobb og veiledningssenteret (publikumsmottak). Kontoret kan kontaktes på følgende måter:

 • Det finnes til enhver tid oppdatert informasjon på NAV.no, og det kan stilles spørsmål via Ditt Nav.  NAV kan også kontaktes via vår Chat.
 • Akutte henvendelser mellom kl. 12.00-14.00
  Økonomisk sosialhjelp: tlf. 406 16319
  Behov for møte om arbeid/ permittering: tlf. 412 66367

June Veshovde
leder NAV Eigersund-Bjerkreim

 

Hovedmålene til NAV er:

 • Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 • Et velfungerende arbeidsmarked
 • Rett tjeneste og stønad til rett tid
 • God service tilpasset brukers forutsetninger og behov
 • En helhetlig og effektiv arbeids– og velferdsforvaltning

Kontor- og kontaktinformasjon finner du her


Mange av NAV sine tjenester kan du utføre selv på selvbetjeningsløsninger på NAV.no.
Her kan du få opplysninger om status på utbetalinger, hente ut skjema og levere søknader elektronisk.

Kart