Bjerkreim kommune

Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Tjeneste tilbudet til barn og unge i alderen 0-16 år blir som regel gitt gjennom Helsestasjonen.

I enkelte tilfeller vil det av ulike årsaker allikevel kunne være behov for tjenester fra psykisk helsetjeneste.
 

Søk om psykisk helsetjeneste