Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og tatt i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
I vår kommune kan Psykisk helsetjeneste kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 
 
Kontaktperson for barn og ung 0- 16 år: Helsestasjonen v/ Grethe Berentsen
Kontaktperson unge over 16 år og voksne : Psykisk helsetjeneste v/ Bente Helen Aanestad
Kontaktinformasjon - se kolonne til høyre