Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Krisesenter

Krisesenter

Har du opplevd vold eller trussel om vold fra noen du har et nært forhold til? Føler du deg truet eller er redd noen i familien? Blir du krenket, kontrollert eller latterliggjort? På krisesenteret kan du få beskyttelse, råd og veiledning.

Tør du ikke bo hjemme, kan krisesenteret tilby deg et trygt sted å bo i en overgangsperiode. Krisesentertilbudet gir råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, lege, politi, barnevern, Nav, Alternativ til vold og andre. Vold i nære relasjoner inkluderer tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Krisesenterets botilbud for kvinner og menn er fysisk adskilt.

Ansatte på krisesenteret har taushetsplikt.

Krisesenteret i Stavanger vil sammen med deg vurdere hva som skal til for at du skal føle deg trygg på senteret. Krisesenteret har hemmelig adresse.  Om krisesenteret ikke kan gi god nok beskyttelse, vil kommunen og politiet sammen finne et trygt bosted til deg.

Har du ikke behov for å bo på krisesenteret, kan du komme på dagtid. Du kan også ta kontakt pr telefon.

Hvis du er redd for å bli skadet må du ta kontakt med politiet. Kontakt politiet på 02800, eller nødnummer 112.

 

Kontaktinformasjon
Krisesenteret er åpent hele døgnet. Du kan ringe eller møte opp uten avtale. Ringer du, kan du velge å være anonym.

Kvinner som trenger hjelp kan ringe telefon 51 53 06 23

Menn som trenger hjelp kan ringe telefon 51 53 22 27

E-post: ksis@stavanger.kommune.no

Informasjonssider om Krisesenteret i Stavanger 

Krisesenteret har opprettet samtaletilbud i Dalane.
Tilbudet er for deg som lever med vold i nære relasjoner, eller du som har opplevd vold og sliter med ettervirkninger av denne. Du kan også ta kontakt om du er bekymret på vegne av andre, eller trenger råd og veiledning. Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning.

En kriseansatt vil være tilgjengelig på et kontor på Egersund Helsestasjon , onsdag i partallsuker fra kl. 09.30 til 14.30. Dersom du ønsker å bestille time, ring 51 53 06 23 eller møt opp i åpningstiden.

Hvor kan jeg finne mer informasjon

Vold og Overgrep

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet - Vold og Overgrep

 

Menneskehandel

Blir du utsatt av vold, trusler eller misbrukt grunnet sårsårbar situasjon av en annen person til prostitusjon, arbeid, tigging eller kriminalitet ta kontakt med krisesenteret eller ROSA som er nasjonal hjelpetelefon for personer utsatt for menneskehandel.

Telefon nummer ROSA : 22 33 11 60.

Nærmere informasjon fra UDI om menneskehandel  finner du på disse sidene

Øyvor Sønstabø
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 20 11 08
Mobil 400 01 140