Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Hjelpetelefoner

Hjelpetelefoner

Dersom du ikke ønsker å ta kontakt med psykisk helsetjeneste så finnes det mange gode hjelpetelefoner hvor du kan ta kontakt.

Ved akutt selvmordsfare ring 113

Vold og ovegrepslinjen  telefon 116 006

 Dette er en hjelpelinje til de som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Telefonen er landsdekkende, gratis og åpen hele døgnet.

 

Mental helse: 116 123 (nett og telefon hele døgnet)

Røde kors: 800 33 321 (nett hele døgnet, telefon fra kl. 14.00-22.00)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (nett og telefon hele døgnet)

Ungdomstelefonen: 400 00 777 (Kl 18.00 til kl 22.00 søndag til fredag, unge svarer unge)

Aurora – støtteforening for mennesker med psykisk helseproblemer: nettside

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: nettside eller telefon 22 36 17 00

Angstringen: 22 22 35 30, avdeling på Sandnes

Rustelefonen: 915 08 588, nettside: www.rustelefonen.no

AA (Anonyme alkoholikere) nettside

Al-Anon.no

Alarm: bruker og pårørendeorganisasjon i fht rus : telefon 950 44659

Landsforbundet mot stoffmisbruk: nettside. De har lokal lag i Egersund tlf: 948 26 779

LAR-nett

NA (Anonyme narkomane) nettside

Rusmisbrukerens interesseorganisasjon (RIO) nettside

ROP.no, snakk om rus

Blå kors kompasset: for deg som har voks opp i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer. WWW.kompasset.org

Spillavhengighet.no

OA Norge – Anonyme overspisere: telefon 901 55 748

ROS – Rådgiving om spiseforstyrrelser: Chatt: nettros.no, telefon 948 17 818

Spiseforstyrrelsesforeningen: Nettside telefon 22 94 00 10

Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes: 51664202

Pårørendesenteret.no: i Stavanger telefon 51 53 11 11

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP): Rådgivningstelefon for pårørende, PIO-Pårørendesenteret i Oslo. Telefon 22 41 35 90.

SMISO Sandnes (Senter for incest og seksuelle overgrep) nettside og telefon 51 97 19 00.

Seksuelle overgrep- Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende: telefon 800 57 000.

SSMM Senter for misbrukte menn: Telefon 22 42 42 02

DIXI Ressurs senter for voldtatte i Stavanger nettside og telefon: 51 52 03 60/951 01 804

Kirkelig ressurs senter mot vold og seksuelle overgrep  nettside, telefon 23 22 79 30

Overgrep. no

Alternativ til vold Stavanger: nettside, telefon 51 93 43 43

Reform -  ressurssenter for menn: mannstelefonen 22 34 09 60

Sex og samfunn, senter for ung seksualitet: nettside, Telefon 22 99 39 00, chat -tjeneste

Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving: Økonomirådtelefonen: 800 45 353

Rettighetstelefonen: 21 45 60 07

Nasjonalforeningens demenslinje: 23 12 00 40

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN): Støttetelefon 911 27 454

Hjelpekilden Norge: Frivillig organisasjon som hjelper og støtter mennesker i religiøse bruddprosesser. Nettside.

Arbeidslivstelefonen: 22 56 67 00

ADHD Norge- Rogalands fylkeslag :Telefon 46 85 29 79 og nettside: rogalandadhdnorge.no, har lokallag i Egersund

Landsforeningen We Shal Overcome (WSO): Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner. Nettside og telefon 22 41 35 90.

Morild: Nettside. For ungdom med en mor eller far som har psykisk problemer. Her kan du sende inn spørsmål og få svar eller bruke snakkerommet.

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger: 51 89 09 90

Rådgiving på østeuropeisk språk: telefon 81 00 00 40

Hjelp til hjelp :nettportal for psykisk helsehjelp

ROSA nasjonal hjelpetelefon for menneskehandel(LINK): telefonnummer 22 33 11 60.

Albertine (link): kirkens bymisjon gate nære tiltak,  telefonnummer 918 58 305.