Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern kan forklares som et vern mot visse miljøfaktorer som kan direkte eller indirekte ha innvirkning på helsa vår. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer (folkehelseloven §8).

Fagutøvelsen innen miljørettet helsevern er delt på mange aktører. Ansvaret for det miljørettede helsevernet er kommunens, ikke bare helsetjenesten.

Miljørettet helsevern i kommunen er i utgangspunktet rådmannen sitt ansvar, men delegeres ofte videre til kommuneoverlege. I spesielle hastesaker kan kommuneoverlegen vedta strakstiltak. 

Viktigste arbeidsområder innenfor miljørettet helsevern er:

 • Arbeidsmiljø for barn i skoler og barnehager: Veiledning, tilsyn og godkjenning av skoler og barnehager etter barnas arbeidsmiljølov - Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
 • Hygiene i lokaler: Veiledning, tilsyn og godkjenning av lokaler hvor offentligheten har adgang: frisører, campingplasser, svømmehall m.m
 • Inneklima: Tilsyn og veiledning i forhold til luft, støv, støy, belysning m.m
 • Røykfrie innemiljøer: Tilsyn og veiledning ved klager eller ordinære tilsynsrunder.
 • Støy og luftforurensning: Råd, uttalelser og veiledning
 • Stråling: Veiledning og tilsyn med solarier, radon m.m.
 • Vann: Veiledning og tilsyn ved Basseng/ svømmehaller. Oversikt over badevannskvaliteten.

Meldepliktige virksomheter:

 • Basseng
 • Campingplass
 • Frisørsalong/Hudpleievirksomhet
 • Solarier

Godkjenningspliktige virksomheter:

 • Barnehage og lignende virksomheter
 • Skole
Knut Vassbø
Kommunelege
E-post
Telefon 51 20 43 30
Kommunelege I