Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Folkehelse

Folkehelse

Folkehelsarbeid handler om å skape og fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og forhindre skade. Kommunen skal arbeide for å utvikle et samfunn som legger til rette for gode levevaner og beskytter mot helsetrusler. For å lykkes i dette arbeidet gjøres det tiltak både på individnivå og på gruppenivå.

Hver enkel innbygger har ansvar for å ivareta egen helse. Kommunen har samtidig en plikt til å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne i kommunen.  Kommunen samler opplysninger igjennom data fra statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen, i tillegg til lokale data. På bakgrunn av disse dataene iverksetter kommunen tiltak tilpasset innbyggernes behov.

I kommende planperiode har kommunen valgt og legge særlig vekt på tre hovedområder;

  • Barn- unge og psykisk helse
  • Samarbeid med frivillige
  • Videreutvikling av kulturparken.

Les mer om folkehelse her

Folkehelsetiltak

Folkehelsekoordinator

Bjerkreim kommune har inngått en partnerskapsavtale for folkehelse med Rogaland fylkeskommune.  Øyvor Leidland Sønstabø er folkehelsekoordinator. Ei arbeidsgruppe har utarbeidet folkehelseplan for Bjerkreim kommune, denne er under revidering.

Kostholdsveiledning

Trenger du kostholdsveiledning for barn og unge mellom 0-18 år - ta kontakt med helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller fastlegen. Kostholdsveiledning  for voksne blir gitt av fastlegen.

Besøksvenner

Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har i samarbeid med omsorgssenteret organisert tilbud om besøksvenner.  Å gå på besøk til mennesker som ønsker noen å prate med, gir mye glede tilbake både for besøksvennene, og de som får besøk.  Tilbudet gjelder alle aldersgrupper.  Du kan kontakte Tom Fjermedal på kommunehuset på tlf. 51 20 11 00 mellom kl. 10-14 alle hverdager dersom du ønsker å være besøksvenn, eller gjerne vil ha besøk. 

Øyvor Sønstabø
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 20 11 08
Mobil 400 01 140