Bjerkreim kommune

Kontaktinformasjon for spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon for spesialisthelsetjenesten

Somatisk helsetjeneste
 Gjelder for pasienter som trenger tilbud om rehabilitering i institusjon, langtidsopphold eller hjemmesykepleie.

Bjerkreim omsorgssenter:
Institusjon: telefon  51459360
Hjemmesykepleie: telefon 51459371
telefaks 51459351

Postadresse: Bjerkreim omsorgssenter, Postboks 17, 4384 VIKESÅ

Besøksadresse: Vikeså gt. 16, 4389 VIKESÅ

 

Pakkeforløp psykisk helse og rus:
Kontaktperson:
Leder Psykisk  Helsetjeneste  Bente Helen Aanestad
Tlf.: 51201117 /40001117
Treffetid:  08 - 15

Pakkeforløp barn og unge
0  -  16 år

Bjerkreim helsestasjon
v/ ledende helsesøster Grethe Berntsen
telefon 51201168
Trefftid: 08-15

16  -  23 år
Psykisk helsetjeneste
v/ leder Psykisk  Helsetjeneste  Bente Helen Aanestad
Telefon 51201117 /40001117
Treffetid:  08 - 15

 

Søk om tjenester

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15