Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm skal bidra til økt trygghet i hjemmesituasjonen og forebygge behov for andre tjenester.

  • Trygghetsalarm er en varslingstjeneste/nødalarm, hvor brukerne kan tilkalle kommunal betjening i form av hjemmesykepleie

En trygghetsalarm kan være mobil, for eksempel en alarmknapp på et halsbånd, eller monteres et bestemt sted i boligen. Trygghetsalarmen gjør det mulig raskt å komme i kontakt med en hjelper hvis det er behov for det.

Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter eller bofellesskap.

Bjerkreim omsorgssenter er mottaker av alarmene

Trygghetsalarm brukerveiledning  (DOCX, 74 kB)

Søk om trygghetsalarm

Målet med trygghetsalarm er:

  • At brukerne som bor i eget hjem, omsorgsleilighet eller bofellesskap skal føle seg trygge, og være sikret å få tak i hjelp når de har behov for det.

    Hjemmetjenesten arbeider for å skape et godt samarbeid basert på tillit, respekt, sikkerhet og trygghet

Har du behov for trygghetsalarm kan du søke om dette.

Trygghetsalarm er en tjeneste hvor du betaler et abonnement på kr. 260 pr mnd (2019). 

 

Anja Gystøl
Soneleder
E-post
Telefon 51 45 93 55
Ellen Cecilie Vikeså
Soneleder
E-post
Telefon 51 45 93 53