Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Omsorgslønn

Omsorgslønn

Omsorgslønn

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Momenter som kan tas i betraktning

  • om du utfører mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid
  • om det er behov for omsorgsarbeidet i perioder eller hele tiden
  • om du har omsorg for mer enn én person

Søke om omsorgslønn

Hvis du har omsorg for et barn under 18 år, kan du kontakte  Levekårsavdelingen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn.

 

Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.