Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Matombringing

Matombringing

Bjerkreim omsorgssenter tilbyr matombringing for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne har vansker med å tilberede mat selv.  
 

Det kan kjøpes middag og dessert fra kjøkkenet.
Maten bringes ut til hjemmet fra omsorgssenteret to dager i uken, mandag og torsdag i tidsrommet 12 - 13.30.
Ved ytterligere behov kan brukeren få levert daglig ved hjemmesykepleien.

Søk om matombringing

Prisliste
Matleveranser fra kjøkkenet
Type matprodukt: Pris pr. porsjon:
Middag (på omsorgssenteret) kr 91,-
Middag, liten porsjon (på omsorgssenteret) kr 75,-
Middag levert hjemme (etter søknad m/vedtak) kr 101,-
Kjøp av alle måltider, pris pr. døgn kr 146,-
Grøt (på omsorgssenteret) kr 35,-
Grøt (levert hjemme) kr 40,-
Frokost el. kveldsmat (på omsorgssenteret) kr 45,-
Næringsdrikk kr 15,-