Bjerkreim kommune

Hjemmesykepleien i Bjerkreim

Hjemmesykepleien i Bjerkreim

Vi er rundt 50 ansatte og vi kommer i forskjellige farger og fasonger. Vi er en sammensatt gruppe av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Vi har to soner som dekker ulike geografiske områder, nedre del av bygda tilknyttet postnummer 4387 (sone sør) , og øvre del av bygda tilknyttet postnummer 4389 ( sone nord).

Hjemmesykepleien  ledes av to soneledere som har ansvaret for hver sin sone.

Sonelederne har oftest best tid og anledning til å svare på ulike spørsmål vedrørende hjelpen som mottas.

Hjemmesykepleien kan treffes på  telefon:

Dersom vi ikke treffes, kan dere legge igjen beskjed ved å ringe vaktrommet 51 45 93 60, så ringer vi tilbake så fort vi har anledning.

Trenger hjemmesykepleien å kontaktes utenfor kontortid så benytt disse numrene:

 

​Søk om hjemmetjenester

Hva kan du forvente av hjemmesykepleien ?

Hva kan du forvente av hjemmesykepleien?

 • At du får rett hjelp til rett tid. Typen hjelp og mengde bestemmes av hjemmesykepleien. Du søker på et eget søknadsskjema og får tilsendt et vedtak i posten som angir hjelpen som gis fra oss. Ønskes mer eller mindre hjelp kan dere kontakte sonelederne for den sonene du tilhører.

Vi jobber med mennesker og behov kan oppstå som gjør at vi må omprioritere oppdrag fortløpende. Derfor vil du oppleve at hjelpen kommer til noe ulike tider. Men vi prøver så langt som mulig å komme innenfor en time av avtalt tid.

 • At du behandles med respekt og høflighet

 • At taushetsplikten overholdes

 • At du har en primær- og sekundærkontakt. Disse vil være dine kontaktpersoner.

 • En viktig del av jobben vår er å lære opp nye medarbeidere, som sykepeleiere,vernepleiere, helsefagarbeidere og andre.

Forventninger til deg og dine nærmeste

Forventninger til deg og dine nærmeste:

 • At det finnes tilgang til flytende håndsåpe, papirhåndklær og avfallsposer.

 • At du samarbeider med oss for å sikre et trygt arbeidsmiljø for de som hjelper deg. Dette innebærer å legge til rette for nødvendige hjelpemidler, at kjæledyr holdes i bånd/bur og at det ikke røykes rett før eller mens hjelpen mottas. Om vinteren skal adkomsten til hus og leilighet være brøytet og strødd. Hus og leilighet skal være tydelig merket med navn og nummer.

 • Vi håper også at du vil behandle våre ansatte med respekt og høflighet uavhengig av etnisk opprinnelse, kjønn og tro.

 • At det finnes mikrobølgeovn hvis det skal varmes opp mat.

 • At det meldes fra i god tid hvis du skal reise bort eller har behov utenom det vanlige.

 • Vi kan dessverre ikke følge til lege eller lignende. Dette må du få hjelp av dine nærmeste til.