Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid og lignende

Hjemmehjelpen kommer til deg alt etter hvilket behov du har og hvilket vedtak du har fått fra omsorgstjenesten.

Dersom du har behov for hjemmehjelp kan du søke om dette.

Søk om hjemmehjelp

Hva må jeg betale for hjemmehjelp
Betalingssatser praktisk bistand/hjemmehjelp for 2019. G=grunnbeløpet i folketrygda, p.t. kr 96 883. Grunnbeløpet blir endret 1. mai hvert år

 
 
Betalingssatser praktisk bistand/hjemmehjelp for 2021. G=grunnbeløpet i folketrygda, p.t. kr 101.351. Grunnbeløpet blir endret 1. mai hvert år
Hjemmehjelp
Inntekt Pris pr. time (inntil 10 timer pr. mnd.) Maks pr. mnd. (fom 11 timer pr. mnd.)
Inntil 2G kr 89 kr 210
2G - 3G kr 102 kr 1 119
3G - 4G kr 134 kr 1 478
4G - 5G kr 163 kr 1 798
5G - 6G kr 191 kr 2 105
Over 6G kr 220 kr 2 425

 
Bjørg Tengesdal
Demenskoordinator/leder miljøtjenesten
E-post
Mobil 404 44 922