Bjerkreim kommune

Vold i nære relasjoner - informasjon til voksne

Vold i nære relasjoner - informasjon til voksne

Hva gjør jeg ved mistanke om vold i nære relasjoner? 

Din utvei er en nasjonal nettportal er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet. Her finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål- og svartjeneste der du kan stille spørsmål og få svar anonymt. Informasjon finnes på  Informasjon finnes på mange ulike språk..

Vern for eldre  hjelper eldre over 62 år som står i fare for eller er utsett for overgrep.

Hvorlite.no er politiets informasjonsside om vold i nære relasjoner

Eva Fagerheim
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 20 11 08
Mobil 454 32 973
Bjarne Tengesdal
Omsorgssjef
E-post
Telefon 51 45 93 52
Mobil 400 01 109

Adresse

Nesjane 1

4389 Vikeså