Bjerkreim kommune

Kommunal fysioterapitjeneste

Kommunal fysioterapitjeneste

Den kommunale fysioterapeuten er lokalisert på omsorgssenteret og jobber med mennesker i alle aldersgrupper.

​Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon og er en klinisk og forebyggende virksomhet. Vurdering og behandling foregår hovedsakelig i fysioterapiens lokaler på omsorgssenteret, men hjemmet, barnehagen og skolen er også viktige behandlingsarenaer.

Telefonnummer: 51 45 93 73/404 44 904

​Hvilke oppgaver har den kommunale fysioterapitjenesten?

Barn:

  • informasjon og screening test av baby 4 mnd i barselgruppe på helsestasjonen
  • vurdering og observasjon av barn henvist fra helsestasjon eller lege
  • videre oppfølging og behandling av barn og ungdom
  • behandlingsarenaer kan være hjemmet, skole, barnehage eller fysioterapiens behandlingslokaler

Voksne:

  • behandling av beboere på sykehjemTrimgruppe for beboere på sykehjem og i omsorgsboliger nær sykehjemmet
  • oppfølging og behandling av pasienter på rehabiliteringsopphold
  • behandling av hjemmeboende pasienter
Elisabeth Frausing
Fysioterapeut
E-post

Adresse

Vikesågata 16

4389 Vikeså

Kart