Bjerkreim kommune

Ergoterapeut

Ergoterapeut

Den kommunale ergoterapeuten er lokalisert på omsorgssenteret og jobber med mennesker i alle aldersgrupper. Ergoterapeutens kunnskapsfelt er ergonomi, hjelpemidler og kartlegging av fysisk- og kognitivt funksjonsnivå.

Ergoterapeuten jobber tverrfaglig med andre kommunale instanser.

Ergoterapeuten bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Slik at flere kan bli mer selvstendig i aktivitet, jobb og skole.

Oppgaver den kommunale ergoterapeuten har:

  • kartlegge aktivitet, omgivelser og funksjon
  • trening i daglige aktiviteter
  • kognitiv utredning
  • veiledning/opplæring av assistenter, pårørende, og personal rundt bruker
  • deltakelse i tverrfaglige samarbeid, ansvarsgruppe og arbeid med individuell plan
  • bistå med søknad av tekniske hjelpemidler
  • tilrettelegging av bolig
  • syn- og hørselskontakt
Kristian Helland
Ergoterapeut
E-post
Mobil 404 44 906