Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Demenskoordinator

Demenskoordinator

Hvordan får en informasjon om sykdommen demens i Bjerkreim Kommune?

Kontaktinformasjon:       Du kan henvende deg til Bjerkreim Omsorgsenter eller direkte til:

Bjørg B Tengesdal, 40444922 eller bjorg.tengesdal@bjerkreim.kommune.no

Her får du informasjon om det lokale tilbudet for demensrammede, informasjon om rettigheter, søkekriterier og søknadsskjema for hjelpetilbud i din kommune.

I Bjerkreim finnes det et lokalt demensteam, bestående av lege, vernepleier og sykepleier. Når en har mistanke om at en har en demenssykdom, kontakter en fastlegen som igjen kontakter demensteamet. Demensteamet kommer hjem og tar en demensutredning, der en finner ut om en må henvendes videre til spesialisthelsetjenesten for videre utredning.

Bjørg B Tengesdal er demenskoordinator og leder i demensteamet.

Bjørg B Tengesdal, 40444922 eller bjorg.tengesdal@bjerkreim.kommune.no