Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Dagsenter

Dagsenter

Dagsenter

Å møte mennesker med de samme utfordringene kan ofte gjøre hverdagen enklere, både for deg og dine nærmeste.  Å bli aktivisert viser seg og ha god helsemessig virkning. På dagsenteret ønsker vi at du skal ha noen å tilbringe dagen med. Vi vil ha ulike aktiviteter som gardsbesøk, hagearbeid, matlaging, ulike hobbyer, fiske, turgåing, sosialt samvær og mye mer. Vi tilpasser aktivitetene etter årstidene og interessene til deg som er med i dagtilbudet.

Dagtilbudet er et aktivitetstilbud og inneholder ingen form for behandling. Oppholdet hos oss kan fungere som avlastning for de pårørende.

For å få plass hos oss, må du søke om omsorgstjeneste.

Det skjemaet får du hos oss på dagsenteret, på omsorgssenteret eller på kommunens nettside.

Tilbudet er først og fremst til deg som har blitt litt glemsk, men ta gjerne med en pårørende eller venn, vi setter stor pris på besøk.

Dagsenteret holder til i Vikesågaten 14,  ved siden av Omsorgssenteret på Vikeså.

 

Hvor finner jeg mer informasjon om demens ?


Dersom du ønsker å snakke med andre utenfor det kommunale tjenesteapparatet kan du kontakte Nasjonalforeningen for folkehelsens kontakttelefon.

Demenslinjen nytt nr 2014 (3).jpg - Klikk for stort bilete

Demensforeningen i Dalane v/ Grete Inger Hegrestad , tlf 47 90 66 74

Helsenorge.no - demens

 


 

Hvordan er dagen på dagsenteret?

Dagsplan:

09:30 – 10:00  Blir du hentet til dagsenteret eller kommer dit selv

10:00 – 12:00  Kaffistund og ulike aktiviteter

12:00 – 13:00  Middag

13:00 – 14:00   Hvile eller en tur ut/annen aktivitet

14:00  Hjemreise

Hva koster det for et dagsentertilbud

Dagsenter tilbudet koster kr. 85 pr. dag. Dette inkluderer alle måltider og transport til og fra tilbudet