Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Vold eller overgrep

Vold eller overgrep

Barn og unge som opplever vold og/ eller overgrep viser ofte lite utad, og holder det for seg selv.  Enten fordi det er tabu og flaut, de føler seg maktesløse, eller fordi de er truet til taushet.  Det gjelder å være oppmerksom.  Derfor ønsker vi at du skal bry deg.

Jeg vil vite

En av ti barn og unge har blitt utsatt for vold eller overgrep.  Nettsiden Jeg vil vite gir både voksne og barn kunnskap om hva vold og seksuelle overgrep er, og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Vold- og overgrepslinja (VO) tlf. 116 006

Dette er ei hjelpelinje for de som opplever vald eller overgrep i nære relasjoner.  Tjenesten er åpen DØGNET RUNDT. En ringer anonymt og tjenesten er gratis.  Tilbudet er for de fra 18 år og eldre, og de kan få hjelp, råd og svar på spørsmål vedr. fysisk vold, psykisk vold og overgrep i nære relasjoner.

Dersom man er under 18 år, og er utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner kan en ringe: Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte: 800 57 000

Informasjon på hjemmesiden til VO
 

Snakk med barnet

Det kan oppleves vanskelig å snakke med barn og ungdom om vold og overgrep. Men det er et alt for viktig tema til å la være.  Nettsiden Jeg vil vite gir enkle tips og råd til hvordan du kan snakke med barn og ungdom om vold og overgrep. 

Kontakt hjelpeapparatet

Når du har grunn til å tro at et barn er blitt utsatt for vold eller overgrep, har du plikt til å si fra. 

Akutt hjelp

Hvis det er akutt, skal du varsle politiet og barnevernet umiddelbart. 

Samtale, råd og veiledning

Ta kontakt med helsesøster, krisesenteret eller andre i hjelpeapparatet for å få råd og veiledning.  

Sissel Fagermo Berge
Barnevernsleder
E-post
Telefon 51 20 11 09
Mobil 400 01 137
Lene Stokkeland
Barnevernskonsulent
E-post
Mobil 404 44 953
Anne Gro Fuglestad
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 404 44 925
Barnevernvakt

Ved akutte hendelser utenom åpningstid, ta kontakt med barnevernvakten eller politiet.

Politi: 02800

Kveldstid/ helg: barnevernvakt 400 34 573

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15

Adresse

Nesjane 1

4389 Vikeså

Kart