Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Jeg er bekymret for et barn

Jeg er bekymret for et barn

Barnevernet har sammen med andre offentlige etater og fagpersoner et lovpålagt ansvar for å følge med på de forhold som barn og unge lever under. 

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet.  Barn og ungdom kan også selv ta kontakt med barnevernet.

Slik melder du ifra til barnevernet

Telefon: 51 20 11 00. 

Utenom arbeidstid - akuttberedskap/ vakttelefon: 400 34 573

Politiet: tlf. 02800 

Personlig oppmøte: Nesjane 1 

Brev: Barneventjenesten i Bjerkreim, Postboks 17, 4384 Vikeså

Du kan være anonym

Du kan velge å være anonym.  Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet. 

Meldeplikt

Les mer om hvem som har meldeplikt her.

 

Melding om barn som lever under vanskelige forhold (PDF, 117 kB)

 

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke.  Akuttsaker avgjøres straks.  

Barneverntjenesten vil enten starte undersøkelse, eller henlegge meldingen.  Undersøkelsen skal gjennomføres så fort som mulig, og senest innen 3 måneder.  Undersøkelsen tilpasses sakens alvorlighetsgrad, og skal stå i forhold til meldingens innhold.  Barneverntjenesten iverksetter tiltak dersom dette blir konklusjon på undersøkelsen.  

 

Sissel Fagermo Berge
Barnevernsleder
E-post
Telefon 51 20 11 09
Mobil 400 01 137
Lene Stokkeland
Barnevernskonsulent
E-post
Mobil 404 44 953
Anne Gro Fuglestad
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 404 44 925