Bjerkreim kommune

Innbyggervarsling fra Bjerkreim kommune

Innbyggervarsling fra Bjerkreim kommune

 

Bjerkreim kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggerne i et geografisk område om viktige hendelser.

Vi kan varsle på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon eller e-post.

Når blir systemet brukt?

Det kan for eksempel være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger og andre forhold som krever rask informasjon ut til berørte innbyggere.

Dersom en større hendelse skulle inntreffe i kommunen, kan vi varsle alle innbyggerne.

Hvordan finner vi deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

  1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon   I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse, da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. 
  2. www.varslemeg.no  er et tilleggsregister du benytter om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.
Bedrifter kan også registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no.  Du kan registrere så mange nummer du vil pr. adresse.

Har du ikke blitt varslet?

I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte abonnenter.  Det kan være dersom:

 For nærmere informasjon, se også Ofte stilte spørsmål 

Ørjan Daltveit
Rådmann
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 905 00 885