Bjerkreim kommune

Tips i forhold til egenberedskap

Tips i forhold til egenberedskap

Om kommunal beredskap

Bjerkreim kommune er en landbrukskommune.  Det betyr at mange innbyggere er løsningsorientert, vant til å klare seg selv og hjelpsomme i situasjoner der man trenger hverandre.  Sammenlignet med mange andre kommuner er Bjerkreim robust i forhold til forsyningssikkerhet når det gjelder mat og vann.

 

Egenberedskap ved flom

Sjekk at dreneringer holdes åpne for løv og kvister, og vær oppmerksom på sprekker eller andre unormale tilstander i terrenget.  Fjern eller sikre gjenstander (utstyr, rundballer etc.) langs elven før vannstanden stiger høyt.

Vær påpasselig ved ferdsel på veier som er rammet av oversvømmelse.  Ikke la barn leke i flomvann.  Store nedbørsmengder og flom kan føre til kumlokk flytter på seg og skaper åpne hull i veien.  Dette gjelder også i underganger hvoar både rist og sluk kan ha blitt flyttet på grunnet store vannmengder.  Flomvann i bebodde strøk vil også ha kloakk i seg og kan være helsefarlig.

Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver eller bekker med stor vannføring.  Erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred og kan føre til skader på nærliggende bruer, veier eller bebyggelse.  Ta kontakt med kommunen eller nødetater hvis du har behov for hjelp i forbindelse med flom eller skred

Egenberedskap ved kraftig regn og snø

Sjekk at takrennene er fri for løv og annet rusk.  Har du en sluk ved eiendommen din, sjekk at den ikke er tett.  Har du åpen båt, husk også å sjekke at lensehull ikke er tette.

Ved kraftig snøfall pass på at tak skuffes for å ungå fare.  Dette gjelder alle bygg, men spesielt for fjøs eller store bygg med flatere tak.

Egenberedskap ved kraftig vind

Sjekk at løse gjenstander er festet godt eller tatt bort.  Dette kan være trampoliner, utemøbler eller andre løse gjenstander som kan bli tatt av vinden og utgjøre fare for folk eller eiendom.  Husk også å sikre byggeplasser og båter godt.  Husk risikoen for tre-velt ved store vindkast.  Unngå å utsette deg og andre for unødvendig fare.  Byggekraner er bevegelige i vinden for å unngå skader ved kraftig vind.

Kontakt ved tre-velt

Dersom det er falt trær over kommunale veier, er det kommunen som skal kontaktes.
Ved trefall over fylkes-, riks- og europaveier kontaktes Statens vegvesen.
Har trær falt over strømlinjer er det Dalane Nett som skal kontaktes.

DSBs anbefalinger til eget beredskapslager

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer deg til å ha ditt eget beredskapslage som holder til minst tre døgn.  Ni liter vann pr. person,tørrmat, hermetikk og pålegg med god holdbarhet, kjeks og sjokolade er noen tips.  Ha også medisiner du trenger.

Du vil trenge ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming, grill eller kokeapparat som går på gass til matlaging.  Husk også stearinlys, lommelykt med batterier, fyrstikker og lighter.

Til telefonen bør du ha en batteribank og mobillader som kan benytte i bil.  Du bør også ha en batteridrevet DAB-radio, en førstehjelpspakke og de viktigste hygieneartiklene.

 

Mer informasjon om egenberedskap:

www.sikkerhverdag.no