Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Hvordan søke barnehageplass

Hvordan søke barnehageplass

Skjeraberget barnehage legges ned fra 1. august

Foreldre med barn i Skjeraberget barnehage må søke ny barnehageplass så snart som mulig og seinest 13.04.2020. 

Det kan søkes om plass i Storafjellet barnehage, som er lokalisert på Vikeså og Røysekatten barnehage som er lokalisert på Bjerkreim. 

Søknadsfrist

Du kan søke om plass hele året, men 1. mars er søknadsfrist til hovedopptaket.  Dersom du har søkt innen denne fristen, utløser dette rettigheter i forhold til lovbestemt plass.

Før du sender søknaden

Før du sender søknaden vil vi gjerne at du leser barnehagens vedtekter, som gir nyttig informasjon om barnehagen.

Vedtektene for kommunale barnehager finner du her (PDF, 202 kB)

Storafjellet barnehage har egne vedtekter på sin nettside. 

Hvordan søke barnehageplass?

  • Du må registrere en egen søknad for hvert barn
  • Du må prioritere valg av barnehager
  • Du trenger personnummer til barnet det søkes om plass for, samt til foreldrene.  Dersom barnet mangler norsk personnummer, ta kontakt for å registrere søknad. 
  • Har du takket nei til plass og venteliste, må du sende inn ny søknad innen fristen for hovedopptaket dersom du ønsker plass ved neste hovedopptak og oppstart i august.  
  • Har du sendt inn søknad etter hovedopptaket, og står på venteliste for inneværende barnehageår, må du sende ny søknad innen fristen 1. mars for neste barnehageår.

Søk plass via vårt elektroniske søknadssenter.

 

Hva skjer videre etter at jeg har søkt?

  • Du kan gjøre endringer i søknaden helt fram til søknadsfristen ved å søke på nytt. Søknaden registreres i kommunen sitt fagsystem, og du får en bekreftelse på e-post på at søknaden er mottatt. 
  • Ved hovedopptaket blir alle søknadene behandlet i samordnet opptak.  Det sendes tildelingsbrev i løpet av mars måned. 
  • Svarfrist for om tilbudet blir tatt imot er 8 dager.  Manglende svar innen fristen kan føre til at du mister plassen, og den tildeles videre til andre dersom det er venteliste.  Ved løpende opptak gis tilbud om plass ved ledig kapasitet.  
  • Hvis du takker ja til tilbud om plass som ikke er ditt 1. prioritetsønske, kan du velge å stå på venteliste til 1. valget.  Det samme gjelder om du takker nei til 2. og 3. prioritetsønsker. 

Klagerett

Du har rett til å klage og/ eller be om skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.  Klagen skal være skriftlig, og kan sendes på e-post eller pr. post.  

Ingeborg Vik
Rådgiver oppvekst
E-post
Telefon 51 20 11 05
Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Sekretær Bjerkreim skule Tlf. 51 45 93 80