Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Betalingssatser for kommunale barnehager

Betalingssatser for kommunale barnehager

Ingen faktura for opphold i barnehage for perioden 15.03-14.04.

Informasjon frå økonomiavdelinga når det gjeld faktura for barnehageopphold i periode der barnehagetilbodet er stengt.

Hva koster barnehageplassen?

Betalingssatser barnehage:
Antall oppholdsdager Pris pr. måned Pris pr. år
5 dager pr. uke 3.135 34.485
4 dager pr. uke 3.009 33.099
3 dager pr. uke 2.257 24.827
Mat pr. dag: kr 19,-
Søskenmoderasjon gis med 30% reduksjon for barn 2 og 50% for 3. og påfølgende barn
Kjøp av ekstra dag i barnehagen kr. 300,- pr. dag.

 

Redusert foreldrebetaling

Dersom maksprisen for en barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris for oppholdet.  Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen for husholdninger som kommer inn under denne ordningen kr. 574 750,-.   

Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager.  

Gratis kjernetid

Alle barn fra 2 til 5 år, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har fra august 2019 rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.  Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr. 566 100-.(inntektsgrense pr. 1.august 2020)

Utdanningsdirektoratet har utfyllende regelverk på sine nettsider

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid via vårt elektroniske søknadsskjema

 

Betaling

Det betales for 11 måneder pr. år, med betalingsfri periode 15.07-14.08.  Plassen kan sies opp av kommunen dersom det ikke er mottatt betaling på 2 måneder.  

Avtalegiro og E-faktura

Vi anbefaler at du oppretter avtale om avtalegiro eller E-faktura for rask, sikker og effektiv betaling. 

For perioden 15.03-14.04 vil det foreløpig ikke bli utstedt faktura for opphold i barnehage og SFO.

Ingeborg Vik
Rådgiver oppvekst
E-post
Telefon 51 20 11 05
Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Sekretær Bjerkreim skule Tlf. 51 45 93 80