Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Oppsigelse

Oppsigelse

Oppsigelsesfrist

Når en barnehageplass blir sagt opp i løpet av barnehageåret, kreves det betaling for plassen ut oppsigelsesmåneden, samt påfølgende måned.  Et barn som slutter i barnehagen etter 01.04 må betale for plassen ut barnehageåret.  

Plass tildelt ved hovedopptaket

Dersom et barn er tildelt plass under hovedopptaket, og har bekreftet mottak av plassen, kan plassen ikke reduseres i perioden fra 15.05 til 31.08.

Skjema for oppsigelse av barnehageplass

Ingeborg Vik
Rådgiver oppvekst
E-post
Telefon 51 20 11 05
Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Sekretær Bjerkreim skule Tlf. 51 45 93 80