Lokal gitt eksamen - muntlig!

Kommunen har som skoleeier det formelle ansvaret for gjennomføring av lokalt gitt eksamen (muntlig eksamen) for elever på 10. trinn. Det innebærer blant annet at kommunen har behov for eksterne sensorer (lærere som ikke arbeider ved Vikeså skule) for å vurdere elevenes prestasjoner til eksamen.

 

I 2009 etablerte kommunene i Dalane en fast samarbeidsordning om gjennomføring av muntlig eksamen. Dette førte til at kommunene Bjerkreim, Lund, Sokndal og Egersund nå utveksler lærere (sensorer) på tvers av kommunegrensene. Kommunene utarbeidet også en «eksamensinstruks» med felles retningslinjer og føringer for å kvalitetssikre vurderingsarbeidet og gjennomføringen av lokalt gitt eksamen. Arbeidet med å administrere sensorer og sende ut informasjon til skolene rullerer mellom kommunene, der  eksamensansvarlig kommune har ansvar for at instruksen og tilhørende skjema til en hver tid er oppdatert.

 

Eksamensinstruksen for Dalane (PDF, 424 kB) er utarbeidet i tråd med de føringer som til enhver tid gis av Utdanningsdirektoratet. Instruksen vil bli oppdatert når nye statlige føringer foreligger.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 13.08.2015
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Tlf: 51 20 11 13
E-post  
Eksterne lenker (1)