Politi, lovbrot og straff

IMG_2779 kutta.jpg - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

Politiet

Bjerkreim lensmannskontor stengte 20.12.18.  Inntil politikontakt er på plass i mars måned 2018, er Lensmannen i Bjerkreim, Sven Øyvind Hegrestad, er å treffe på kommunehuset

  • tirsdager og onsdager mellom kl. 10.30 og 13.30.

Han kan da nås på telefon 51 20 11 05 (Bjerkreim kommune).

Publikum kan også kontakte Egersund politistasjon på tlf. 02800 eller 51 89 90 00.

Politivedtekter for Bjerkreim

Politirådet i Bjerkreim

 

Namsmannen

Lensmannen i Bjerkreim er også namsmann. 

Namsmynde førestår tvansfullbyrding mm etter reglane i tvangsfullbyrdingsloven.  Namsmynde er namsmannen og tingretten.

 

Forliksrådet

Forliksrådet er det lågaste leddet i rettssystemet for sivile saker og er både ein meklingsinstans og ein domstol.  Saker i forliksrådet kan for eksempel handla om kjøpstvistar, erstatningskrav, nabotvistar eller tvistar i forretningstilhøve.

Bjerkreim lensmannskontor er serkretæriat for forliksrådet.

Kommunestyret i Bjerkreim har vald følgjande medlemmer for perioden 01.01.13 - 31.12.16:

  • Asbjørn Tengesdal - leiar, Torill Dalene Gjedrem og Martin Byrkjedal.
  • Varamedlemmer:  Inger Marie Iversen Vassbø, Aarne Undheim og Wencke S. Olsen.
  • Møtefullmektiger (01.01.14 - 31.12.17):  Jorunn Birkeland, John Skårland og Tor Anton Versland.

Meir info om domstolane finn du under temaet Rettsvesen i venstremenyen.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 13.02.2018
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)