Skadeerstatningsordningene i landbruket

Sauer ved Ørsdalsvatnet  - Klikk for stort bilete  

 

Søknader om følgende erstatningsordninger skal saksbehandles i ELF

  • Forskrift om erstatning etter klimabetingede skader: Vinterskade på eng, Avlingssvikt, Svikt i honningproduksjonen, Tap av bifolk
  • Forskrift om tap av sau på beite
  • Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner 

Søknader skal behandles elektronisk av saksbehandlere i Fylkesmannsembetet og hos SLF. Systemet gir muligheter for å hente ut kornoppgaver, statistikk- og statusuthenting.

 

Forskrifter og Rundskriv finner dere under Retnngslinjer i menyen til høgre.   

Publisert av Karsten Mydland. Sist endra 21.03.2014
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Fagkonsulent landbruk
Tlf: 51 20 11 73
E-post  
Temaside (1)
Teneste (1)