Parkeringsløyve for funksjonshemma

  

Kommunen utstedar parkeringsbevis for dei som fell inn under målgruppa og som fyller føresetnadene i forskrifta.

 

Den som søker må ha vesentleg nedsett forflytningsevne og/eller ha særlig behov for parkering på eit eller fleire konkrete stader der det tilgjengelege parkeringstilbodet ikkje kan nyttast. Jf. forskrift må legeattest leggjast ved søknaden. Det må òg leggjast ved passfoto av nyare dato.


 

Kontaktinformasjon:

 

Ansvarleg eining:

Sentraladministrasjonen

Avdeling:

Serviceavdelinga

Telefon Bjerkreim kommune:

51 20 11 00

 

 

E-post Bjerkreim kommune:

postmottak@bjerkreim.kommune.no

Besøksadresse:

Heradshuset, Postboks 17

 

4389 VIKESÅ

Opningstid:

Måndag-fredag
08:00 - 15:00

 

Målgruppe:

Parkeringstillatinga er eit hjelpemiddel for den som på grunn av vesentlig nedsett forflytningsevne har særlig behov for parkering på ein eller fleire konkrete stader der det tilgjengelege parkeringstilbodet ikkje kan nyttast.
 

Søknadsbehandling:

Før du leverer søknaden, må du ha fått legerklæring som skal leggjast ved.  Søknaden kan leverast i serviceavdelinga på kommunehuset, eller sendast pr. post.

Søknadsskjema finn du på Statens vegvesen sine internettsider, eller ved frammøte i serviceavdelinga.

Søknad sendes til:

Bjerkreim kommune

Serviceavdelinga v/Brit Fuglestad

Postboks 17

4384 VIKESÅ

e-post: brit.fuglestad@bjerkreim.kommune.no

 

Gjeldande lov og regelverk:

Forskrift om parkering for forflytningshemma


 

 

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 27.09.2018
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)
Teneste (1)