Hjemmehjelp

En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l.

Hjemmehjelpen kommer til deg alt etter hvilket behov du har og hvilket vedtak du har fått fra omsorgstjenesten.

Dersom du har behov for hjemmehjelp kan du søke om dette.

Hjemmehjelp er en tjeneste som du må betale for. Betaling er inntektsregulert og har for tiden følgende satser:

 

Betalingssatser praktisk bistand/hjemmehjelp for 2018. G=grunnbeløpet i folketrygda, p.t. kr 93 634. Grunnbeløpet blir endret 1. mai hvert år
Hjemmehjelp
InntektPris pr. timeMaks pr. mnd.
Inntil 2G87,-205,-
2G - 3G99,-1 092,-
3G - 4G131,-1 441,-
4G - 5G159,-1 754,-
5G - 6G187,-2 053,-
Over 6G215,-2 366,-

 

 

Publisert av Bjarne Tengesdal. Sist endra 21.01.2014
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Leiar miljøtenesta
Tlf: 404 44 922
E-post  
Temaside (1)
Teneste (1)