Praktisk bistand

Praktisk bistand og opplæring innebærer tjenester som skal medføre at tjenestemottaker kan klare seg i egen bolig. Tjenestene kan leveres som

  • Hjemmehjelp
  • Boveiledning/opplæring i dagliglivets gjøremål
  • Pasientopplæring

Tjenestene kan omfatte rengjøring, matlaging, vask av klær, innkjøp, personlig stell og hjelp til andre praktiske gjøremål. Formålet med tjenestene er at brukerne skal få hjelp slik at de kan få bo i eget hjem.

 

Det kan og være aktuelt å gi opplæring for å gjøre den enkelte best mulig i stand til å klare seg i hverdagen. Det kan for eksempel være opplæring i personlig stell og egenomsorg eller bedre mestring knyttet til egen sykdom.

 

Publisert av Bjarne Tengesdal. Sist endra 24.01.2014
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Leiar miljøtenesta
Tlf: 404 44 922
E-post  
Temaside (1)
Teneste (1)
Eksterne lenker (2)