Støttekontakt

 Ungdom - Klikk for stort bilete

 Har du behov for støttekontakt/fritidskontakt kan dere ta kontakt med Omsorgstjenesten.

 

En støttekontakt hjelper et annet menneske til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og motvikre en isolert tilværelse.

Samværet med en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på.

 

Støttekontakt er et tilbud til både barn, unge og voksne og gis til personer med nedsatt funksjonevne.

Dersom du er pårørende til barn med nedsatt funskjonsevne  vil vi anbefale at dere leser Sosial og helsedirektoratets brosjyre " Barn med nedsatt funksjonevne - hvilke rettigheter har familien". Heftet inneholder informasjon som er nyttig for barnas første år, grunnskolen, videregående opplæring, utdanning, arbeid, bolig, spesielle ordninger tilrettelagt for barnet m.m.

Publisert av Bjarne Tengesdal. Sist endra 11.04.2014
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Leiar miljøtenesta
Tlf: 404 44 922
E-post  
Temaside (1)