Turguide for Bjerkreim


Det er godt merka stiar i heile Bjerkreim.  - Klikk for stort bileteDet er godt merka stiar i heile Bjerkreim.

 

Turkart for Bjerkreim - Klikk for stort bilete Det er utarbeida eit turkart for Bjerkreim med merka turstiar gjennom natur- og kulturlandskapet i kommunen.  Kartet viser både nye og gamle turløyper.  Nokre løyper går over til nabokommunane Eigersund, Sirdal og Gjesdal.  I alt er det merka 520 km løyper, 420 km av desse er i kommunen vår.

På kartet er det òg merka av parkeringsplassar for alle løypene.  På informasjonstavler på parkeringsplassane er det hengt opp kart som viser merka stiar for fotturar i området rundt. 

Turkarta kan kjøpast på kommunehuset og Vikeså Veiservise (Esso) eller du kan lasta ned "turen din" frå denne sida.

Nedlastbare turkart

Dersom du til dømes vil gå ein tur i Røyslandsdalen, trykkjer du på "Røyslandslandsdalen". Då kjem det opp ei pdf-fil med kartet over dette området. Kartet viser høgdekurver, merka stiar, stadnamn, utkikspunkt, attraksjonar og annan informasjon som òg ligg inne på turkartet for heile kommunen. Pdf-filene viser kart i målestokken mellom 1:15 000 – 1:30 000. Dei ligg inne i A3-storleik, men kan òg skrivast ut i A4.

Dersom du tek med eit slikt kartutsnitt på tur er det mellom anna lettare å følje med på kvar du er i forhold til stikryss. Kanskje ekstra kjekt for born å gå tur når dei enkelt kan følje med på sitt eige kart?

Kartene er i PDF format, og er fra 1 - 6 Mb store.

Oversiktskartet er svært stort, og kan også kjøpast i papirformat av god kvalitet på kommunehuset og Esso stasjonen på Vikeså.

Utsnitt nr.

Stadnamn

0

Oversiktskart (Obs. stor 432Mb)

1

1B

Ørsdalen grendehus - nær gruvene

Mjåvassknuten-Gudlen

2

Vassbø - innerst ved Ørsdalsvatnet

3

Bjordal - innerst i Ørsdalen

4

Eikebrekka - ved tunnellen mellom Stavtjørn og Ørsdalen

5

Stavtjørn Alpin

6

Stavtjørn

7

Veen - nær Gloppedalsura

8

Espeland-Lanes

9

Espeland-Sundvor-Birkeland

10

Sundvor

11

Birkeland

12

Faurefjell

13

Krokavatnet - fint å bade

14

Fuglestad

15

Vaule

16

Røysland - nær gamle meieriruinar

17

Moi

18

Storrsheia-Vaule-Svela

19

Litla Svela

20

Slettebø

21

Stora Svela

22

Kommunehuset

23

Hompen - både rundturar og toppturar

24

Skjæveland

25

Storrsheia-Uadalen - fornminne

26

Vikesdalslia - badeplass mm

27

Bjerkreimshallen - verna eikeskog

28

Vikesdal-Øygard

29

Vikesdalsmoen

30

Berland

31

Spødavoll

32

Hegelstad

33

Esso

34

Holmen

35

Odlandstø

36

Hytland

37

Tjørn

38

Bjerkreim kyrkje

39

Efteland

40

Åsen

42

Gjedlakleiva rasteplass

43

Sagland

44

Vinningland

45

Kleivane

46

Tengesdal sør

47

Tengesdal grendahuset

48

Gravdal

49

Skiftingsholen

50

Apeland

51

Versland

52

Ognedal

53

Fjermedal

54

Røyslandsdalen

55

Solberg

56

Kløgetvedt

57

Lauperak

Publisert av Mads-Yngvar Fuglestad. Sist endra 19.11.2018
Fann du det du leitte etter?
Bildegalleri (1)