Skogfond

Skogsmaskin i arbeid - Klikk for stort bileteSkogsmaskin i arbeid  

 

• Alle skogeiere må sette av skogavgift ved salg av skogsvirke

• Skogavgiftssatsen er valgfri i intervallet 4 - 40 %

• Skogavgift gir skattefordel ved enkelte investeringer

• Skattefri andel av skogavgiften er 60 %

• Innestående skogavgift er ikke rentebærende. Avgiftssatsen bør

derfor tilpasses skogeiendommens investeringsbehov

• Skogavgift kan brukes til å dekke egen arbeidsinnsats ved tiltak

som dekkes av skogavgiften

Sist endra 05.06.2018
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Skogbrukssjef
Tlf: 51 20 11 74
E-post  
Temaside (1)
Retningslinjer (1)