Produksjonstilskudd i landbruket

 Sau ørsdalen redigert.jpg - Klikk for stort bilete

Vi har flere ordninger som går inn under  Produksjonstilskudd i Landbruket.

 • Areal og kulturlandskapstilskudd
 • Driftstilskudd
 • Tilskudd til husdyr
 • Tilskudd til lammeslakt
 • Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser
 • Tilskudd til dyr på beite
 • Tilskudd til økologisk landbruk 
 • Distrikts- og kvalitetstilskudd, frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid

 

Erfaringar frå søknad om produksjonstilskott i august.

Framleis er det for mange av dykk som ikkje er nøye nok ved utfylling av søknadsskjema. Me går gjennom desse, men kan ikkje endra skjemaet etter søknadsfristen utan at de får trekk i utbetalt tilskott. Ver difor nøye med dei tala som vert ført i dei ulike rubrikkane, og ta heller kontakt med oss på førehand, før søknadsfristen går ut, dersom det er noko du lurar på.

 

Endringar i søknadsfristar for søknad om produksjonstilskott 2017, 2018 og framover.

Søknadsomgangen i januar 2017 går som vanleg, med søknad om avløysarrefusjon for 2016 og vanlig «dyretilskott» med utbetaling i juni 2017.

Spesielt for 2017: Søknadsfrist 15. mai og 15. oktober, med teljedato1. mai og 1. oktober

Nye Søknadsfristar frå 2018:

15. mars

 • Dyretelling 01. mars

15. oktober

 • Dyrtelling 01. oktober
 • Areal
 • Dyr på beite
 • Bevaringsverdege husdyr
 • Avløysartilskot 01.01. - 15.10.
 • Distriktstilskotfor frukt, bær og veksthusgrønsakar

10. januar:

 • Siste frist for etterregistreing av søknad for følgjandeordningar
 • Avløysartilskot 15.10 - 31.12
 • Distriktstilskotfrukt og grønt
 • Dyr på utmarksbeite, tatt heim frå beite etter 15.10.
 • Livdyr
 • Opplysningarom slaktedyr blir henta fråLeveransedatabasen

Søknadsfristaneer absolutte

Kan rette feil i søknadanei 14 dagaretter søknadsfrist, utanat det får økonomiske konsekvensar

Det vil bare bli ei utbetaling av tilskott kvart år, og den vil koma i februar i året etter søknadsåret. Med andre ord, så vil dei dyra/arealet du søkte på i 2017 først bli utbetalt i februar 2018 og neste utbetaling vil bli i februar 2019. Dette betyr at du som bonde må tenkje gjennom likviditeten og styre «pengebruken» enda betre enn du har gjort tidligare.

Sist endra 05.06.2018
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Fagkonsulent landbruk
Tlf: 51 20 11 73
E-post  
Landbrukssjef
Tlf: 51 20 11 70
E-post  
Teneste (1)