Statistikk fra jordbruket

Ku og kalvar - Redigert.JPG - Klikk for stort bilete

Under finn du ein oversikt over utviklinga i landbruket i Bjerkreim på dei 13 åra frå  2000 til 2013 

Dyreslag

Antal –

01.01.13

Antal

produsentar

Antal –

01.01.00

Antal

produsentar

         

Antal søkjarar prodtil

200

 

215

 
         

Kyr

2 552

103

2 660

172

Mjølkekvoter liter

16,5 millionar

 

14 millionar

 

Ammekyr

320

27

121

28

Andre storfe

5 453

131

5 339

179

Vinterfòra sau

19 293

162

16 594

180

Lammeslakt

21 609

162

Ikkje tilskot

 

Mjølkegeiter

540

4

402

5

Purker

209

6

197

12

Slakta griser i 2012

28 611

30

14 270

47

Verpehøner

15 155

13

9 804

27

Slaktekylling

224 370

2

 

0

Minktisper

4 440

3

740

1

Hestar

55

20

28

10

         

Fulldyrka da

23 491

 

21 422

 

Innmarksbeite da

32 949

 

27 851

 
Publisert av Karsten Mydland. Sist endra 11.11.2013
Fann du det du leitte etter?
Teneste (1)