Gjødselspreiing på frosen mark.

Tørrgjødselvogn-1.jpg - Klikk for stort bilete

Det er i utgangspunktet forbudt å spreia husdyrgjødsel på frosen mark. Dette er ei problemstilling som er aktuell når det er sein vår.

Dette er en regelverk som landbrukskontoret praktiserar strengt. Landbrukskontoret har drøfta saka med jærkommunane der dei har vorte einige om at det i unntakstilfelle kan gjevast dispensasjon for spreiing på frosen mark.

Vi ynskjer også å opna opp for dette etter same retningslinjer, og etter skriftleg søknad.

Det må søknad til, og er berre aktuelt på areal der faren for forureining er minimal.

 

 

 

Publisert av Karsten Mydland. Sist endra 20.10.2016
Fann du det du leitte etter?
Teneste (1)
Artikkel med kontaktperson (1)