Næring og landbruk

Ventilasjonsbedrift - Klikk for stort bilete

Bjerkreim har eit variert næringsliv med mange sjølvstendig næringsdrivande.
Det finst fleire små og mellomstore industriverksemder, mellom anna landets største fabrikk for produksjon av ventilasjonsanlegg.  Mykje av næringslivet er dessutan knytt til bygg- og anlegg. 
I tillegg er offentleg sektor ein stor arbeidsplass.

 

Bjerkreim Næringsforening har omlag 50 medlemmer.  Formann er Mona Tengsareid Espeland, mona@espelandas.no

 

Sjå menyen til venstre for aktuelle undertema og menyen til høgre for relevante ariklar og lenker.

 

Landbruk

 

Sauer på Laksesvela - Klikk for stort bilete Landbruket er viktig og sysselset om lag 20 prosent av arbeidsstyrken.
 

Sauenæringa står svært sterkt, Bjerkreim er den største sauekommunen i landet med om lag 20.000 vinterfora sau.

 

 

Meir info om landbruket i Bjerkreim finn du under Landbruk i venstremenyen.

 

 

 

Sist endra 19.03.2018
Fann du det du leitte etter?