Politiråd i Bjerkreim

 

Politiuniform - Klikk for stort bilete

 

Politiet og Bjerkreim kommune har inngått avtale om etablering av et politiråd i Bjerkreim.

Politirådet er et samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og kommunen, som har ansvar i forhold til ”trygghet og trivsel” i kommunen. Regjeringen har bestemt at det skal opprettes politiråd i alle landets kommuner.

Formålet med politirådet er å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av betydning for prioriteringer og beslutninger i kommunen og politiet.

Politirådet i Bjerkreim består av ordfører, rådmann og lensmannen i Bjerkreim. Ved behov kan politirådet kalle inn aktuelle ressurspersoner i kommunen og politiet. Politirådet møtes minst 2 ganger per år, eller oftere ved behov.

Politirådet i Bjerkreim hadde sitt første møte den 4. april 2014.

Sist endra 27.01.2015 14:31
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)