Individ og samfunn

 Bjerkreim kommunehus.  Foto: Tora-Britt Svela - Klikk for stort bilete

Temaet individ og samfunn er stort og omfattar mellom anna beredskap, politikk, religion og samfunnsplanlegging.  Alle undertema finn du i tenestemenyen til venstre.

Mange av lenkene i undertema er eksterne lenker med informasjon frå andre offentlege nettstadar.

 

Nokre av undertema innan individ og samfunn:

Beredskap og tryggleik - informasjon om beredskap og krisehandtering.

 

Dødsfall - melding om dødsfall, gravferd, skifte.

 

Flagg og ordenar - m.a. informasjon om flaggreglar.

 

Innbyggjarrettar - m.a. om innsynsrett, pass og statsborgarskap, verjemål.

 

Politikk og val - innbyggjarinitiativ, politiske parti og valordninga.

Sjå også fana Politikk i toppmenyen der du m.a. finn politisk møtekalender.

 

Religion og livssyn - Bjerkreim kyrkje, kommunalt tilskot til tru- og livssynssamfunn

 

Samfunnsplanlegging - informasjon om kommuneplanen og ulike kommunedelplanar

 

Språk - m.a. informasjon om målform i Bjerkreim kommune

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 03.08.2015
Fann du det du leitte etter?